↑ Powrót do Dla ucznia

Wydrukuj to Strona

Rekrutacja 2015

Terminy rekrutacji do Gimnazjum im. Rycerstwa Polskiego w Bolkowie

1. Od 2 czerwca 2014 r. do 25 czerwca 2015 r. składanie podań/kart zapisu

do kl. I Gimnazjum.

2. Od 26 czerwca do 29 czerwca 2015 r. składanie świadectw ukończenia

szkoły podstawowej.

3. Do 2 lipca 2015 r. ogłoszenie listy kandydatów.

4. Do 7 lipca 2015 r. ogłoszenie listy uczniów przyjętych do Gimnazjum.

Permalink do tego artykułu: http://www.gimnazjum-bolkow.pl/dla-ucznia/rekrutacja/